Ymuno â’n Rhwydwaith:

Drwy gofrestru eich Aelodaeth Cyfnewidfa PDC rhad ac am ddim rydych yn dod yn rhan o rwydwaith sy’n eich galluogi i greu cysylltiadau, i gael mynediad at gyfarfodydd briffio busnes ac i ddatgloi adnoddau talent, arbenigedd ac arwain sydd ar gael ym Mhrifysgol De Cymru.

Drwy danysgrifio rydych yn cydsynio i dderbyn ein cylchlythyr misol sy’n cynnwys ein rhaglen o’n digwyddiadau nesaf a’r diweddaraf am gydweithredu ac arloesi ym Mhrifysgol De Cymru drwyddi draw. Byddwn hefyd yn anfon gwybodaeth i chi sy’n berthnasol i unrhyw feysydd o ddiddordeb arbennig y byddwch yn eu nodi isod a gostyngiadau eraill a chynigion fydd ar gael drwy Aelodaeth Cyfnewidfa PDC.

Edrychwch ar ein Datganiad Preifatrwydd yma.

Mae'r ffurflen hon ar gael yn Saesneg. This form is available in English.
* indicates required
Mae deall eich prif ddiwydiant gweithredu yn ein helpu i nodi pa gyfleoedd a digwyddiadau y gallech fod â'r diddordeb mwyaf ynddynt.
A fyddech yn agored i rannu eich profiad diwydiant gyda'n myfyrwyr e.e. sesiwn holi ac ateb fer ar fywyd yn y diwydiant?

Byddwch cystal â chadarnhau eich bod yn hapus i Gyfnewidfa PDC gysylltu â chi drwy e-bost gyda gwybodaeth am newyddion, digwyddiadau a chyfleoedd i’ch busnes o’r Gyfnewidfa.